Regulamin sklepu
Prezentowy Zakątek§1
Definicje na potrzeby niniejszego regulaminu:


1. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu Prezentowy Zakątek.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MBJ art  Magdalena Biskupska-Jóźwiak z siedzibą przy Al. Reymonta 21/ 319,  01-840 Warszawa. NIP 118-088-60-74,  REGON 015484271
3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.prezentowyzakatek.pl
4. Produkt – dostępna w sklepie internetowym Prezentowy Zakątek rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
7. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności za zamówienie.
8. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
9. Konto – usługa elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
10. Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są produkty wybrane przez Klienta.
11. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym Prezentowy Zakątek.
12. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.§2
Postanowienia ogólne:


1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.prezentowyzakatek.pl  jest własnością firmy MBJ art  Magdalena Biskupska-Jóźwiak, Al. Reymonta 21 m 319,  01-840 Warszawa. NIP 118-088-60-74,  REGON 015484271 wpisanej do CEIDG. Sklep prowadzi działalność w zakresie sprzedaży wysyłkowej na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Klient  zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Korzystający ze Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, a zwłaszcza od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.

3. Wymagania techniczne:  komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej.  Przeglądarki internetowe:  Microsoft Edge i nowsza, Mozilla Firefox w wersji 3.5 i nowszej, Opera w wersji 10 i nowszej, Chrome w wersji 9 i nowszej.


§3
Składanie zamówień:


1. Zamówienia na produkty oferowane przez sklep Prezentowy Zakątek przyjmowane są całodobowo przez stronę www.prezentowyzakatek.pl.

2. Klient ma możliwość rejestracji Konta użytkownika w sklepie lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta użytkownika.

a. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia. Klient, który wyraził zgodę na rejestrację w bazie danych sklepu Prezentowy zakątek w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@prezentowyzakatek.pl z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Prezentowy Zakątek.
b. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki produktów.

3. Aby złożyć zamówienie należy:

a) dodać wybrane produkty do elektronicznego koszyka, określić ich ilość i kliknąć pole „Przejdź do realizacji zamówienia”.
b)  wypełnić w Formularzu Zamówienia wszystkie wymagane pola: imię            i nazwisko, adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz wybrać sposób dostawy produktów i sposób płatności. Należy wybrać również rodzaj dowodu zakupu – paragon lub faktura. W celu wystawienia faktury VAT należy podać nazwę firmy i numer NIP.
Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
c) Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam i płacę”.

4. Umowę sprzedaży na odległość uważa się za zawartą w momencie automatycznego wysłania maila potwierdzającego złożenie zamówienia, na adres Klienta, który został podany w czasie wypełniania formularza kontaktowego lub w czasie rejestracji.

5. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest powiadamiany e-mailami określającymi jego status kolejno jako: przyjęte do realizacji, skompletowane, opłacone, zrealizowane lub ewentualnie - anulowane.

6. Od momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila potwierdzającego fakt zrealizowania zamówienia nie ma możliwości dokonywania zmian w zamówieniu.§4
Cena i płatność:


1. Ceny w sklepie, widoczne przy produktach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich.

2. Ceny w sklepie nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną ostateczną jest cena widoczna w podsumowaniu zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Klient ma możliwość dokonania płatności przy odbiorze lub poprzez przelew na podane niżej konto bankowe.
Dane do przelewu:
MBJ art Magdalena Biskupska-Jóźwiak
PKO Bank Polski      69 1020 1026 0000 1902 0576 3570
W tytule przelewu proszę wpisać nr zamówienia. Brak numeru zamówienia w tytule przelewu może opóźnić jego weryfikację, tym samym wydłużyć procedurę realizacji zamówienia.

7. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy pobrań) i jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

8. W przypadku kiedy zamówienie „za pobraniem” nie zostanie przez Klienta odebrane, przy jednoczesnym braku kontaktu ze sklepem, zastrzegamy  sobie prawo do odmowy realizacji kolejnych zamówień tego Klienta za pobraniem, wymagając płatności z góry.§5
Realizacja zamówienia i dostawa:


1. Zamówienia realizowane są do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy - terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy (nie dotyczy to przypadku, gdy płatność za zamówienie realizowana jest przy odbiorze zamówienia). Sklep pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne oraz zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych, o których zawsze informuje na stronie.
W przypadku dłuższych przerw w działaniu Sklepu Internetowego, na stronie zamieszczana jest dodatkowa informacja w formie banera.

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru zgodnego z ofertą.

3. Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm wysyłkowych (np. Poczta Polska, firma kurierska lub Paczkomaty). Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualne informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępne są na stronach Sklepu.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.


§6
Reklamacje


1. W przypadku niezgodności towaru z umową, w przeciągu 24 miesięcy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru. Należy wówczas przesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz dowodem zakupu. Przed wysyłką towaru sugerujemy kontakt mailowy na sklep@prezentowyzakatek.pl  wraz z opisem przedmiotu reklamacji. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji.

Klient przesyła reklamowany produkt na adres:
MBJ art  Magdalena Biskupska-Jóźwiak,
Al. Reymonta 21 m 319, 
01-840 Warszawa

2. W przypadku wad zakupionego towaru Klient może skorzystać z następujących uprawnień: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

3. Sklep Prezentowy Zakątek nie ponosi odpowiedzialności w ramach rękojmi jeżeli:
a) Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy,
b) Klient doprowadził do zniszczenia produktu (np.: w skutek nieprawidłowego rozpakowania paczki lub jej zawartości (przykład: zniszczenia powstałe w wyniku rozrywania opakowania ostrym narzędziem, w skutek nieprawidłowego obchodzenia się z artykułem (przykład: wgniecenia lub zniszczenie opakowania, do których doszło podczas rozpakowania przedmiotu lub próby użytkowania).

4. W przypadku gdy reklamacja wymaga odstąpienia od umowy, w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem, pieniądze zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot obejmuje wartość reklamowanego towaru wraz z kosztami wysyłki (w kwocie równej najtańszej formie wysyłki dostępnej w Prezentowym Zakątku).


§7
Odstąpienie  od umowy:


1. Klient  ma prawo zwrócić zakupiony przedmiot bez podania przyczyny składając w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie takie prosimy wysłać mailowo na adres: sklep@prezentowyzakatek.pl lub odesłać razem ze zwracanym towarem na adres:
MBJ art  Magdalena Biskupska-Jóźwiak,
Al. Reymonta 21 m 319, 
01-840 Warszawa
2. Odesłanie towaru lub całego zamówienia następuje na koszt kupującego. Może on wybrać dowolną formę wysyłki (najwygodniejszą dla siebie). Sugerujemy aby była to przesyłka rejestrowana (polecona). Przed wysłaniem przesyłki na adres Sklepu należy starannie zabezpieczyć paczkę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z transportu.

3. Klient ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.

4. W ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem, pieniądze za wartość zwróconego towaru zostaną przelane na konto Klienta. Cała kwota zwracana jest tylko w przypadku odesłania całego zamówienia. Wtedy też zwracany jest koszt transportu w wysokości odpowiadającej najtańszej formie przesyłki oferowanej przez nasz sklep. Jeżeli zwracana jest tylko część zamówienia, kupujący otrzymuje zwrot kosztów oddawanych towarów bez kosztów transportu.

5. Prawo do odstąpienia umowy nie przysługuje gdy:

a) przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
c) umowa zawarta jest w drodze aukcji publicznej

d) zakupy są dokonywane przez firmy

6. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest w linku poniżej:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - FORMULARZ§8
Newsletter


1. Każda Osoba odwiedzająca lub korzystająca z produktów Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek może otrzymywać drogą elektroniczną Newsletter zawierający informacje handlowe i marketingowe o produktach oraz aktualnych promocjach w sklepie.

2. Otrzymywanie Newslettera uzależnione jest od wyrażenia uprzedniej zgody Klienta (zaznaczenie odpowiedniej opcji) na jego otrzymywanie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian po zalogowaniu w Panelu Klienta, albo na etapie składania zmówienia.

3. Klient w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz ma możliwość jego ponownej aktywacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

4. Klient, który wyraził zgodę, będzie otrzymywał Newsletter na podany przez siebie adres e-mail.§9
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Biskupska-Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MBJ art Magdalena Biskupska-Jóźwiak z siedzibą przy Al. Reymonta 21/ 319,  01-840 Warszawa. NIP 118-088-60-74,  REGON 015484271

2. Podanie danych jest dobrowolne,  jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

3. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do realizacji lub rozwiązania umów, ukształtowania treści, zmiany i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
b) w celu zakładania i zarządzania Kontem Klienta
c) w celu zrealizowania przesyłki. Dane personalne i adresowe oraz numer telefonu i adres e-mail Klienta podawane są firmom transportowym
d) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu produktów)
e) w celu kontaktowania się z Klientem, w sprawach związanych ze świadczeniem usług
f) w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych
g) w celu windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
h) dane przechowywane są do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa
i) o ile Klient wyrazi zgodę, dane przetwarzane są w celu zapisywania danych w plikach Cookies

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

5. Na etapie składania zamówienia w Sklepie lub na etapie rejestracji Konta Klienta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep Internetowy Prezentowy Zakątek danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia lub rejestracji Konta Klienta jak i w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Prezentowy Zakątek  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży.

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient ma prawo dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się do Panelu Klienta lub poprzez zgłoszenie do Właściciela Sklepu Internetowego jako Administratora danych osobowych.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie.

8. Składając zamówienie lub rejestrując Konto Klienta, Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

9. Sklep Internetowy Prezentowy Zakątek przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.§10
Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


a.d.1.a.i.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

a.d.1.a.i.2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej     800 007 707.


§11
Prawa autorskie


Zabrania się, bez pisemnej zgody właściciela sklepu, kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na stronie sklepu - zdjęć, opisów produktów, materiałów informacyjnych, filmów, dokumentów oraz innych materiałów wyżej nie wymienionych.  Materiały te nie mogą być kopiowane, powielane, bądź wykorzystywane w żaden sposób, w całości lub choćby w części, bez wiedzy i zgody ich Autora. Kopiowane i publikowane materiałów zawartych na stronie Sklepu odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą właściciela Sklepu Prezentowy Zakątek lub za zgodą ich Autora.§12
Zmiany w regulaminie


1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym Prezentowy Zakątek nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta Klienta.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§13
Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.