§1
Informacje ogólne:


1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa dla Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek prowadzonego pod adresem www.prezentowyzakatek.pl, zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy Prezentowy Zakątek (zwany dalej: „Sklepem”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego Prezentowy Zakątek  i jednocześnie Administratorem danych jest MBJ art  Magdalena Biskupska-Jóźwiak z siedzibą przy Al. Reymonta 21/ 319,  01-840 Warszawa.
 NIP 118-088-60-74,  REGON 015484271


§2
Sposób w jaki zbierane są dane:


1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.

2. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu oraz podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres klienta, adres dostawy, adres płatnika (ulica, numer domu/mieszkania,
    kod pocztowy i miejscowość);
d) numer telefonu;
e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo
    poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.


3. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym
 Klienci podają następujące dane:

a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres klienta, adres dostawy, adres płatnika (ulica, numer domu/mieszkania,
    kod pocztowy i miejscowość);
d) numer telefonu;
e) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo
    poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

4. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze Sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon itp.) przekazywane są następujące informacje:

    a) adres e-mail;
     b) numer zamówienia;
     c) imię i nazwisko;
     d) adres Klienta, adres dostawy, adres płatnika (ulica, numer domu/mieszkania,
      kod pocztowy i miejscowość);
     e) numer telefonu.
  f) w przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo
    poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

5. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

6.  Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.§3
Sposób w jaki wykorzystywane są dane:


1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy:
a) Firma kurierska;
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o., świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
c) Poczta Polska S.A.

2. Dane mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

3. W celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu produktów)

4. W celu kontaktowania się z Klientem, w sprawach związanych ze świadczeniem usług

5. W celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych

6. W celu windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

7. Dane przechowywane są do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa

8. O ile Klient wyrazi zgodę, dane przetwarzane są w celu zapisywania danych w plikach Cookies

9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook,  Instagram, Pinterest). Dane te są przetwarzane w związku prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów.§4
Pliki Cookie:


1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych Cookies. Zapisywane są one przez Prezentowy Zakątek  na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Prezentowy Zakątek  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.§5
Okres przetwarzania danych osobowych:1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 10 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.


§6
Dostęp do danych osobowych:


1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep Prezentowy Zakątek bezpośredni dostęp ma jedynie Administrator czyli Magdalena Biskupska-Jóźwiak.

2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w paragrafie 3 : „Sposób w jaki wykorzystywane są dane”

3. Prezentowy Zakątek zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie. Prezentowy Zakątek  może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Prezentowy Zakątek roszczeń od danego Klienta.

4. W przypadku korzystania z Newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Sklepie.§7
Bezpieczeństwo danych:1. Sklep Prezentowy  Zakątek zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych ma jedynie osoba upoważniona i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nią zadania. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

4. Sklep Prezentowy Zakątek nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

5. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Prezentowy Zakątek  i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Prezentowy Zakątek. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.§8
Zmiany Polityki Prywatności:


1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Ochrony Prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 20 lutego 2019 r.§9
Kontakt z Administratorem:Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@prezentowyzakatek.pl  lub adres korespondencyjny MBJ art., Al. Reymonta 21 m 319, 01-840 Warszawa.